Trường Mầm Non Thế Giới Trẻ Thơ

  • school image

Trường Mầm Non Thế Giới Trẻ Thơ

Uy tín mầm non Học viện đã được cộng đồng trong nhiều năm. Chúng tôi có một danh tiếng tuyệt vời và đó là kết quả của sự chăm sóc tuyệt vời dành riêng cho giáo viên và từ bi của chúng tôi cung cấp mỗi ngày.

Tất cả các giáo viên của chúng tôi được đào tạo liên tục trong giáo dục sớm vì chúng tôi đảm bảo con em chúng ta được học tập với các phương pháp nhất up-to-date.

Chúng tôi có các lớp học riêng biệt và sân chơi cho mỗi nhóm tuổi, và một phòng tuyệt vời gọi là Prestige Plaza giúp nâng cao sự sáng tạo của trẻ em và vai.

Và bởi vì chúng ta biết bảo mật là rất quan trọng, chúng tôi tự hào có một hệ thống bảo mật sinh trắc học cho phép truy cập đến trường của chúng tôi. An toàn là tối quan trọng cho chúng tôi tại Prestige.

Address

  34-36 Đường số 18 Mỹ Thái II, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

 0903.612.420

Hours

  7:00 sáng - 6:00 chiều

Ages

  18 tháng - 6 tuổi

Gửi Đăng Ký


X