Văn khấn Thần tài rằm tháng 6 âm lịch Quý Mão 2023

Văn khấn Thần tài rằm tháng 6 âm lịch Quý Mão 2023

Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm (15) tháng 5 năm Quý Mão 2023.

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lần)

Chuyên mục: Tổng hợp

Nhớ để nguồn bài viết này: Văn khấn Thần tài rằm tháng 6 âm lịch Quý Mão 2023 của website kiddy.edu.vn

Xem thêm  Cách làm gà kho trứng cút bùi béo, ngon bá cháy càng ăn càng mê

Leave a Comment